Project support & portfolio management

U wilt:

Scrum- en projectteams professionele ondersteuning bieden.

Uw portfolio office en uw product owners professionele ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de status van uw programma’s en het maken van prioriteitskeuzes.

Project management

& Agile leadership

U wilt:

Uw programma of projecten goed en professioneel aangestuurd hebben.

Wendbaarder worden door: het organiseren van zelfsturing, stimuleren van Agile mindset en het in kaart brengen van de business value van programma onderdelen.

Business- &

information analyse

U wilt:

Programma onderdelen (Program increments) vaststellen en implementeren gebaseerd op de verwachte business value

Business processen in kaart brengen en verbeteren

Informatiebehoeften vaststellen door het opstellen van User stories of data analyseren voor uw bedrijfsdoelen.

Consultancy

 

U wilt:

Uw project processen doorlichten en verbeteringen implementeren.

Uw quality assurance maatregelen verbeteren.

Uw medewerkers ontwikkelen door ze te trainen en te laten sparren met ervaringsdeskundigen.

Casussen

Casus Quality Assurance

Casus Quality Assurance

Klantvraag: Een grote retailer implementeert wereldwijd SAP SuccessFactors binnen haar organisatie voor meer dan 400.000 medewerkers (cloud-based Human Resource management system).  Vanuit het Global programma werd Promi gevraagd de Quality - en Value Assurance...

Casus Business Analyse

Casus Business Analyse

Klantvraag: Een samenwerkingsverband tussen een ministerie en gemeenten heeft de keuze gemaakt om haar service diensten te herontwerpen. Doel is haar serviceaanbod generiek en flexibel te maken met behulp van nieuwe tooling zodat veel sneller, betrouwbaar en veilig...

Casus Project Ondersteuning

Casus Project Ondersteuning

Klantvraag: Een Nederlandse overheidsorganisatie heeft haar IT leverancier gevraagd om een nieuwe werkplek te ontwikkelen. De Promi projectondersteuner is gevraagd om voor dit programma het projectmanagement office op te zetten en de projectondersteuning uit te...

Casus Agile Coaching

Casus Agile Coaching

Klantvraag: Een financiële dienstverlener heeft de keuze gemaakt om Agile te gaan werken. Verschillende projecten binnen deze financiële dienstverlener worden al op een agile wijze aangepakt. De projectteams en de IT afdelingen hebben de uitdaging opgepakt om deze...

Casus Project Management

Casus Project Management

Klantvraag: Een grote internationale Retail organisatie met diverse lokale brands heeft gekozen voor het standaardiseren van de HR processen en informatie voorziening (inclusief payrol). Om dit te realiseren is een ERP/HR systeem geïmplementeerd in samenwerking met de...

Casus Consultancy Training Project Management

Casus Consultancy Training Project Management

Klantvraag: Een klant, die afgestudeerde high potentials opleidt en begeleidt bij het ervaring opdoen met opdrachten in de sector zorg en welzijn, heeft behoefte aan een praktische training project management. De kern van deze training moet gaan over de gangbare...

Casus Project Portfolio Management

Casus Project Portfolio Management

Klantvraag: Bij een internationale Japanse organisatie die sportartikelen, -kleding en -schoenen levert in meerdere landen worden vele projecten uitgevoerd die de betrokken organisaties in de gehele  supply chain raken. Door de veelheid aan projecten die...