Casus

Casus Consultancy Training Project Management

Klantvraag:

Een klant, die afgestudeerde high potentials opleidt en begeleidt bij het ervaring opdoen met opdrachten in de sector zorg en welzijn, heeft behoefte aan een praktische training project management. De kern van deze training moet gaan over de gangbare projectmethoden en handvaten bevatten om daarmee direct aan de slag te gaan. Promi is gevraagd om een training op maat te ontwikkelen en deze ook te verzorgen voor meerdere groepen trainees van de klant.

Aanpak:

De aanpak bestaat eruit dat iedere cursist de situatie beschrijft van zijn of haar huidige opdracht bij de klant. Aan de hand van deze praktijksituatie wordt verder gewerkt in de training en geoefend met het kiezen van een methode, bijvoorbeeld waterval, Agile en of combinaties. Vervolgens wordt aan de hand van Business Model Canvas geoefend met het in kaart brengen van de opdrachtcontext, het opstellen van de business case en een plan voor de uitvoering van het project. Cursisten werken in groepen aan opdrachten en presenteren hun oplossingen plenair en krijgen daar feedback op van de mede cursisten en de trainers.

Resultaat:

Door met opdrachten te werken van de cursisten is er aansluiting met de dagelijkse praktijk en kan er geoefend worden met situaties die actueel spelen. Project management methoden worden uitgelegd in de training en toegepast op voor de cursisten herkenbare situaties. Door de plenaire presentaties van de cursisten van de opdrachten vindt er ook uitwisseling plaats van de verschillen tussen de projecten en de toegepaste aanpakken. 

Gerelateerde casussen

Casus Quality Assurance

Casus Quality Assurance

Klantvraag: Een grote retailer implementeert wereldwijd SAP SuccessFactors binnen haar organisatie voor meer dan 400.000 medewerkers (cloud-based Human Resource management system).  Vanuit het Global programma werd Promi gevraagd de Quality - en Value Assurance...

Casus Business Analyse

Casus Business Analyse

Klantvraag: Een samenwerkingsverband tussen een ministerie en gemeenten heeft de keuze gemaakt om haar service diensten te herontwerpen. Doel is haar serviceaanbod generiek en flexibel te maken met behulp van nieuwe tooling zodat veel sneller, betrouwbaar en veilig...

Casus Project Ondersteuning

Casus Project Ondersteuning

Klantvraag: Een Nederlandse overheidsorganisatie heeft haar IT leverancier gevraagd om een nieuwe werkplek te ontwikkelen. De Promi projectondersteuner is gevraagd om voor dit programma het projectmanagement office op te zetten en de projectondersteuning uit te...