Casus

Casus Business Analyse

Klantvraag:

Een samenwerkingsverband tussen een ministerie en gemeenten heeft de keuze gemaakt om haar service diensten te herontwerpen. Doel is haar serviceaanbod generiek en flexibel te maken met behulp van nieuwe tooling zodat veel sneller, betrouwbaar en veilig kan worden ingesprongen op wijzigingen in wet en regelgeving.

Aanpak:

Er is voor gekozen om eerst een pilot te starten met de omzetting van één van de bestaande serviceproducten. Deze pilot is conform een agile aanpak uitgevoerd. De Promi Business analist was verantwoordelijk voor het ophalen en beschrijven  van de business requirements, de non functional requirements, het beschrijven van de gerelateerde processen en het mede valideren van de opgeleverde functionaliteit. Hiervoor heeft ze naast het inventariseren van de beschikbare documentatie de benodigde informatie opgehaald bij zowel interne stakeholders als vertegenwoordigers van de informatie afnemende gemeenten. De requirements zijn gedeeld en  toegelicht aan het ontwikkelteam, bestaande uit zowel interne en externe medewerkers. 

Resultaat:

De pilot servicedienst is in productie genomen en de aangepaste processen zijn beschreven en geïmplementeerd. De resultaten van de pilot waren naar volle tevredenheid. Men is dan ook gestart met demigratie van de overige service diensten via een vergelijkbare werkwijze.

Gerelateerde casussen

Casus Quality Assurance

Casus Quality Assurance

Klantvraag: Een grote retailer implementeert wereldwijd SAP SuccessFactors binnen haar organisatie voor meer dan 400.000 medewerkers (cloud-based Human Resource management system).  Vanuit het Global programma werd Promi gevraagd de Quality - en Value Assurance...

Casus Project Ondersteuning

Casus Project Ondersteuning

Klantvraag: Een Nederlandse overheidsorganisatie heeft haar IT leverancier gevraagd om een nieuwe werkplek te ontwikkelen. De Promi projectondersteuner is gevraagd om voor dit programma het projectmanagement office op te zetten en de projectondersteuning uit te...

Casus Agile Coaching

Casus Agile Coaching

Klantvraag: Een financiële dienstverlener heeft de keuze gemaakt om Agile te gaan werken. Verschillende projecten binnen deze financiële dienstverlener worden al op een agile wijze aangepakt. De projectteams en de IT afdelingen hebben de uitdaging opgepakt om deze...