Casus

Casus Project Management

Klantvraag:

Een grote internationale Retail organisatie met diverse lokale brands heeft gekozen voor het standaardiseren van de HR processen en informatie voorziening (inclusief payrol). Om dit te realiseren is een ERP/HR systeem geïmplementeerd in samenwerking met de global staforganisatie, de lokale brand organisaties, de businesspartners, de leveranciers en de IT-beheer partners.

Aanpak:

De Promi Project manager was verantwoordelijk voor de aansturing van de data migratie van de HR data (100K medewerkers) van de Retail organisatie. De werkwijze in het project was gebaseerd op een hybride model, een combinatie van de Agile en Waterval aanpak. De focus aan het begin van het project was gericht op het opzetten van het data migratie proces en het aansluiten op de configuratie van het nieuwe systeem. Later in het project is de focus verlegd naar het uitvoeren van de migratie in verschillende testcycli en het voorbereiden van testdata. Grote complexiteit van dit project waren de vele verschillen tussen data in de te vervangen legacy systemen en benodigde data in het nieuwe systeem. Het beheersbaar uitvoeren van de aanpassingen van het systeem in late fases van het project was een complexiteit op zich. Onder hoge druk zijn er risicovolle aanpassingen beheerst doorgevoerd die veel hebben gevraagd van de inzet en de deskundigheid.

Resultaat:

Door verschillende partijen steeds maar weer bij elkaar te brengen, afstemming op te zoeken en door de inhoudelijke betrokkenheid van de Promi projectmanager is de migratie met succes uitgevoerd en werkt het nieuwe ERP/HR systeem goed. 

Gerelateerde casussen

Casus Quality Assurance

Casus Quality Assurance

Klantvraag: Een grote retailer implementeert wereldwijd SAP SuccessFactors binnen haar organisatie voor meer dan 400.000 medewerkers (cloud-based Human Resource management system).  Vanuit het Global programma werd Promi gevraagd de Quality - en Value Assurance...

Casus Business Analyse

Casus Business Analyse

Klantvraag: Een samenwerkingsverband tussen een ministerie en gemeenten heeft de keuze gemaakt om haar service diensten te herontwerpen. Doel is haar serviceaanbod generiek en flexibel te maken met behulp van nieuwe tooling zodat veel sneller, betrouwbaar en veilig...

Casus Project Ondersteuning

Casus Project Ondersteuning

Klantvraag: Een Nederlandse overheidsorganisatie heeft haar IT leverancier gevraagd om een nieuwe werkplek te ontwikkelen. De Promi projectondersteuner is gevraagd om voor dit programma het projectmanagement office op te zetten en de projectondersteuning uit te...