Onze kernwaarden zijn:

Ontwikkeling, samenwerken, vertrouwen en aandacht.

Onze professionals worden continu uitgedaagd om zich te verbreden en te verdiepen in het vakgebied. Naast de primaire verantwoordelijkheid om opdrachten voor de klant goed uit te voeren voelen onze professionals zich ook verantwoordelijk om gezamenlijk met de Promi collega’s volwassener te worden (te ontwikkelen). De cultuur bij Promi ademt ontwikkeling en biedt een omgeving waar collega’s aandacht hebben voor elkaar (motto: wat aandacht krijgt groeit). Zij werken in een omgeving waar ze in onderling vertrouwen (met vallen en opstaan) werken aan hun continue ontwikkeling. Het passen in onze cultuur is een selectiecriterium voor nieuwe collega’s.

Ontwikkeling Promi

Onze visie

Het zijn mensen die het doen, waarbij motivatie en attitude belangrijk zijn. Promi collega’s worden zorgvuldig geselecteerd op DNA, passen in onze cultuur en worden begeleid om samen met de klant de klus te klaren. Ondanks de vele best practices en ontwikkelingen in methoden en project aanpakken gaat in de praktijk niet alles in één keer zoals verwacht als gevolg van moeilijk te voorspellen interne en externe situationele factoren. Dit maakt continu monitoren en tijdig bijsturen daar waar nodig essentieel om de gewenste resultaten te behalen. Een transparant en actueel inzicht in de voortgang van de werkzaamheden kan in de praktijk best wel een uitdaging zijn. Er zijn verschillen tussen traditionele aanpakken, Agile aanpakken of combinaties van beide. De praktijk is vaak maatwerk. Een goed ingericht Project support en of het consequent uitvoeren van Agile rituelen maken het mogelijk om tijdig afwijkingen te signaleren en interventies te doen om bij te sturen.

De Promi tijdlijn

Maak kennis met het Promi team

Onze opdrachtgevers