Casus

Casus Project Ondersteuning

Klantvraag:

Een Nederlandse overheidsorganisatie heeft haar IT leverancier gevraagd om een nieuwe werkplek te ontwikkelen. De Promi projectondersteuner is gevraagd om voor dit programma het projectmanagement office op te zetten en de projectondersteuning uit te voeren. 

Aanpak:

Bij start van het project lag de focus op het inrichten van de basis op orde. Hier valt onder andere het inrichten van; documentmanagement, planning, rapportage, resources en financieel overzicht. Tevens is het projectmanagement office verantwoordelijk voor het uitzetten van vacatures, onboarden van nieuwe collega’s, het organiseren van teammeetings, opstellen van een nieuwsbrief maar voor ook het notuleren van belangrijke overleggen. Maandelijks wordt de planning geüpdatet en stelt het projectmanagement office een highlight report op voor het projectmanagement. 

Bij oplevering van het programma heeft het projectmanagement office gefaciliteerd in de overdracht naar de beheerafdelingen en leveranciers en bij het opstellen van het decharge document.  

Resultaat:

Gedurende het gehele programma heeft het management en de opdrachtgever goed inzicht gehad in de planning van de opleveringen, voortgang daarvan, de financiën, genomen besluiten. Belangrijkste resultaten: het project was in control en besluiten tot bijstellingen konden, gebaseerd op tijdige en betrouwbare informatie, worden genomen.

Gerelateerde casussen

Casus Quality Assurance

Casus Quality Assurance

Klantvraag: Een grote retailer implementeert wereldwijd SAP SuccessFactors binnen haar organisatie voor meer dan 400.000 medewerkers (cloud-based Human Resource management system).  Vanuit het Global programma werd Promi gevraagd de Quality - en Value Assurance...

Casus Business Analyse

Casus Business Analyse

Klantvraag: Een samenwerkingsverband tussen een ministerie en gemeenten heeft de keuze gemaakt om haar service diensten te herontwerpen. Doel is haar serviceaanbod generiek en flexibel te maken met behulp van nieuwe tooling zodat veel sneller, betrouwbaar en veilig...

Casus Agile Coaching

Casus Agile Coaching

Klantvraag: Een financiële dienstverlener heeft de keuze gemaakt om Agile te gaan werken. Verschillende projecten binnen deze financiële dienstverlener worden al op een agile wijze aangepakt. De projectteams en de IT afdelingen hebben de uitdaging opgepakt om deze...