Casus

Casus Quality Assurance

Klantvraag:

Een grote retailer implementeert wereldwijd SAP SuccessFactors binnen haar organisatie voor meer dan 400.000 medewerkers (cloud-based Human Resource management system). 

Vanuit het Global programma werd Promi gevraagd de Quality – en Value Assurance in te vullen. Gestart vanuit een Global programma, is gedurende het traject besloten om het program op te delen in 3 onderdelen. Dit waren: de implementatie in Amerika, Nederland en Europa. 

Aanpak:

De QA-rol  is ingevuld vanuit een aantal invalshoeken. De eerste invalshoek gericht op het ‘spiegelen’ en klankborden van het program management en de teamleads. Belangrijk aandachtspunt was daarbij het creëren van een meer transparante en open relatie tussen de diverse lagen binnen het programma, als wel met de diverse stakeholders op vele niveaus. Er werden diverse coaching trajecten opgezet met de focus op; het samenwerken en optrekken met externe partners om in gezamenlijkheid aan één doel te werken. 

Om ook ijkpunten te hebben naar programma management en stuurgroepen (Lokaal / Europees / Global) zijn er diverse assessments uitgevoerd. Deze assessments hadden de volgende aandachtsgebieden: Strategie & Leiderschap (inclusief Cultuur), Project Controles, Ontwikkeling en Implementatie van de Oplossing, Data Management, Eindgebruiker en Implementatie. 

De bevindingen werden in een rapport vermeld, met daarbij tevens aanbevelingen vanuit QA. Voor dat de publicatie plaats vond werd het Programma Management gevraagd hun reactie (en eventuele actie) aan te geven. Zo werd in transparantie gecommuniceerd.

Resultaat:

Door het opsplitsen van het Global programma werd het meer een programma van de lokale organisaties. Met het spiegelen, klankborden, coachen en nu en dan de ‘thermometer’ te hanteren is het programma in staat geweest om een succesvolle implementatie in Nederland uit te voeren (ondanks de extra uitdagingen van Covid). 

Na deze succesvolle implementatie is Promi gevraagd een zelfde rol te spelen bij de Europese uitrol. 

Gerelateerde casussen

Casus Business Analyse

Casus Business Analyse

Klantvraag: Een samenwerkingsverband tussen een ministerie en gemeenten heeft de keuze gemaakt om haar service diensten te herontwerpen. Doel is haar serviceaanbod generiek en flexibel te maken met behulp van nieuwe tooling zodat veel sneller, betrouwbaar en veilig...

Casus Project Ondersteuning

Casus Project Ondersteuning

Klantvraag: Een Nederlandse overheidsorganisatie heeft haar IT leverancier gevraagd om een nieuwe werkplek te ontwikkelen. De Promi projectondersteuner is gevraagd om voor dit programma het projectmanagement office op te zetten en de projectondersteuning uit te...

Casus Agile Coaching

Casus Agile Coaching

Klantvraag: Een financiële dienstverlener heeft de keuze gemaakt om Agile te gaan werken. Verschillende projecten binnen deze financiële dienstverlener worden al op een agile wijze aangepakt. De projectteams en de IT afdelingen hebben de uitdaging opgepakt om deze...