Casus

Casus Project Ondersteuning

Klantvraag:

Een Nederlandse overheidsorganisatie heeft haar IT leverancier gevraagd om een nieuwe werkplek te ontwikkelen. De Promi projectondersteuner is gevraagd om voor dit programma het projectmanagement office op te zetten en de projectondersteuning uit te voeren. 

Aanpak:

Bij start van het project lag de focus op het inrichten van de basis op orde. Hier valt onder andere het inrichten van; documentmanagement, planning, rapportage, resources en financieel overzicht. Tevens is het projectmanagement office verantwoordelijk voor het uitzetten van vacatures, onboarden van nieuwe collega’s, het organiseren van teammeetings, opstellen van een nieuwsbrief maar voor ook het notuleren van belangrijke overleggen. Maandelijks wordt de planning geüpdatet en stelt het projectmanagement office een highlight report op voor het projectmanagement. 

Bij oplevering van het programma heeft het projectmanagement office gefaciliteerd in de overdracht naar de beheerafdelingen en leveranciers en bij het opstellen van het decharge document.  

Resultaat:

Gedurende het gehele programma heeft het management en de opdrachtgever goed inzicht gehad in de planning van de opleveringen, voortgang daarvan, de financiën, genomen besluiten. Belangrijkste resultaten: het project was in control en besluiten tot bijstellingen konden, gebaseerd op tijdige en betrouwbare informatie, worden genomen.

Gerelateerde casussen

Casus Project Management

Casus Project Management

Klantvraag: Een grote internationale Retail organisatie met diverse lokale brands heeft gekozen voor het standaardiseren van de HR processen en informatie voorziening (inclusief payrol). Om dit te realiseren is een ERP/HR systeem geïmplementeerd in samenwerking met de...

Casus Consultancy Training Project Management

Casus Consultancy Training Project Management

Klantvraag: Een klant, die afgestudeerde high potentials opleidt en begeleidt bij het ervaring opdoen met opdrachten in de sector zorg en welzijn, heeft behoefte aan een praktische training project management. De kern van deze training moet gaan over de gangbare...

Casus Project Portfolio Management

Casus Project Portfolio Management

Klantvraag: Bij een internationale Japanse organisatie die sportartikelen, -kleding en -schoenen levert in meerdere landen worden vele projecten uitgevoerd die de betrokken organisaties in de gehele  supply chain raken. Door de veelheid aan projecten die...