Casus

Casus Project Portfolio Management

Klantvraag:

Bij een internationale Japanse organisatie die sportartikelen, -kleding en -schoenen levert in meerdere landen worden vele projecten uitgevoerd die de betrokken organisaties in de gehele  supply chain raken. Door de veelheid aan projecten die tegelijkertijd uitgevoerd worden is er niet altijd een actueel overzicht in de status van de projecten in uitvoering en in de projecten die op de nominatie staan om mee te beginnen. Prioriteitskeuzes in projecten zijn daardoor moeilijk te maken  en “grip” op projecten wordt als matig beschouwd.

Aanpak:

Promi heeft structuur aangebracht in de projecten door een standaard werkproces te introduceren dat er voor zorgt dat er bewust gekozen wordt voor de start van projecten op basis actuele en gestandaardiseerde informatie. Door de standaardisatie van deze informatie worden projecten vergelijkbaar, inzichtelijk en verbetert de “grip” op projecten doordat voortgangsinformatie op tijd  beschikbaar komt en eenvoudiger te interpreteren is.

Resultaat:

Door de inventarisatie van alle projecten is het aantal projecten in uitvoering, bijgehouden in de projecten portfolio, minder geworden. Er waren project initiatieven die niet duidelijk waren afgebakend en overlappingen hadden met andere projecten. Bovendien konden projectinitiatieven  worden samengevoegd omdat zij sterke afhankelijkheden hebben en het beter is als deze initiatieven  als één samenhangend geheel worden bestuurd.

Door de betere “grip” kunnen op basis van actuele informatie sneller verbeteringsacties genomen worden en beter afgewogen besluiten genomen worden.

Gerelateerde casussen

Casus Quality Assurance

Casus Quality Assurance

Klantvraag: Een grote retailer implementeert wereldwijd SAP SuccessFactors binnen haar organisatie voor meer dan 400.000 medewerkers (cloud-based Human Resource management system).  Vanuit het Global programma werd Promi gevraagd de Quality - en Value Assurance...

Casus Business Analyse

Casus Business Analyse

Klantvraag: Een samenwerkingsverband tussen een ministerie en gemeenten heeft de keuze gemaakt om haar service diensten te herontwerpen. Doel is haar serviceaanbod generiek en flexibel te maken met behulp van nieuwe tooling zodat veel sneller, betrouwbaar en veilig...

Casus Project Ondersteuning

Casus Project Ondersteuning

Klantvraag: Een Nederlandse overheidsorganisatie heeft haar IT leverancier gevraagd om een nieuwe werkplek te ontwikkelen. De Promi projectondersteuner is gevraagd om voor dit programma het projectmanagement office op te zetten en de projectondersteuning uit te...