Vacature: Consultant

Wat doet een Consultant?

  • Heeft uitgebreide ervaring in meerdere rollen, heeft advies vaardigheden en  draagt kennis over
  • Adviseert organisaties over het vergroten van wendbaarheid en het stimuleren van Agile gedrag
  • Ontwikkelt en geeft trainingen zowel Promi intern als extern
  • Geeft adviezen over kwaliteitsbeleid en  maatregelen bij (grote en complexe) projecten
  • Coacht collega’s in hun ontwikkeling en opdrachtuitvoering

Ben jij geïnteresseerd?

Dan nodigen we je graag uit om bij ons te solliciteren en samen met jou te bekijken wat nu en in de toekomst het beste aansluit bij jouw talent, interesse en ambities.

Project/Programma Manager

Project/Programma Manager

Wat doet een Project-/Programma Manager Is opdrachtnemer en onderhoudt de relatie met de opdrachtgeverStelt project plannen op en kiest projectaanpakStuurt de uitvoering aan, de projectcultuur en geeft leiding aan de projectteamsVerantwoordelijk voor het binnen budget...

Business- Informatie Analist

Business- Informatie Analist

Wat doet een Business- Informatie Analist? Onderkent en vertaalt de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen (vaak IT)Onderzoekt op basis van bedrijfsprocessen en wensen welke informatie behoeften er zijnOnderzoekt de knelpunten in huidige...

Product Owner

Product Owner

Wat doet een Product Owner? Vertegenwoordigt de belangen van de klant en heeft contacten met de stakeholdersHeeft een visie op het eindproduct en werkt samen met het ontwikkelteam en scrum masterLost problemen op die het ontwikkel team niet zelf kan oplossen...

Scrum Master

Scrum Master

Wat doet een Scrum Master? Zorgt ervoor dat het ontwikkelteam in korte cycli (sprints) deel producten oplevertWerkt samen met een ontwikkelteam en de product ownerIs de coach en proces begeleider van het teamZorgt ervoor dat de scrum aanpak juist wordt uitgevoerd en...

Projecten Portfolio Officer

Projecten Portfolio Officer

Wat doet een Projecten Portfolio Officer? Het in kaart brengen en houden van alle projecten en de status daarvanGoed gebruik van de tools die een organisatie gebruikt voor portfolio managementOpstellen, bewaken en verbeteren van projectprocessen en...

Project Support Officer

Project Support Officer

Wat doet een Project Support Officer? De project manager ontzorgenOndersteunen bij uitvoering van de project aanpak (Agile, Traditioneel of combinaties)Ondersteunen bij het opstellen van plannenDe project financiën en contract afspraken bijhoudenOndersteunen bij het...