Playing field

Playing field

Het is een trend in projecten dat er een scala aan (nieuwe) functies ontstaat die elkaar overlappen en vooral tijdens transities van methoden moeilijk en niet eenduidig te definiëren zijn.

De behoefte aan kennis en vaardigheden om deze functies te vervullen wordt vooral geconcretiseerd door certificeringsprogramma’s, zoals Prince2, Scrum Agile, MSP enz. Ontwikkelplannen van human resource management zijn vaak gerelateerd aan functieprofielen waarin de benodigde competenties aan een functie worden gekoppeld. Functieprofielen zijn te star geworden. Vanuit organisaties wordt er meer in rollen gedacht, terwijl er vanuit het individu ontwikkelingen als Job-crafting in opkomst zijn. Job-crafting is een ontwikkeling waarbij een individu zelf zijn functie herstructureert om deze beter te laten aanpassen bij zijn of haar talenten en ontwikkeling. Van de moderne project professional wordt meer verantwoordelijkheid en initiatief gevraagd. De oorzaak hiervan is dat verspilling wordt weggesneden in het proces (bijvoorbeeld in management en procedures) en onderdelen van de projectuitvoering worden georganiseerd in multidisciplinaire zelfsturende teams. Met andere woorden er worden hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling van gedrag en het verbreden van kennis en vaardigheden buiten de “eigen” discipline.

Om overzicht te krijgen op de benodigde kennis en vaardigheden van de professional werkzaam in een project heeft Promi een model gemaakt. Dit model laat de projectactiviteiten zien die los van aangeleerd jargon uit certificeringsprogramma’s en gangbare methoden altijd uitgevoerd worden. Deze activiteiten hebben een onderlinge samenhang die afhankelijk is van de specifieke organisatiecontext. Voor het uitvoeren van deze activiteiten moet deze samenhang en de impact daarvan inzichtelijk gemaakt worden. Wij hebben dit het Playing Field: Project Professional genoemd. Neem gerust contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Over de auteur

Simone Hoekstra administrator