Historie en visie

Visie

Wat wij zien is een ontwikkeling van project- en portfoliomanagement waarbij methoden worden doorontwikkeld en verbeterde best practices beschikbaar zijn. Het toepassen daarvan in uw bedrijf met eigen kenmerken en organisatiecontext zien wij als de grote uitdaging. Dit vereist ervaring, vakmanschap en creativiteit.

Bij projecten gaat niet alles in één keer zoals verwacht. Dit maakt leren en tijdig bijsturen noodzakelijk. Een goed en zo eenvoudig als mogelijk ingericht project support (de basis op orde) geeft inzicht in de status en afwijkingen van projecten. Wij zien dit als een belangrijke succesfactor. Dit maakt het mogelijk om zo vroeg mogelijk interventies te doen om bij te sturen. Hierdoor is de impact van fouten minimaal en het effect van de interventie maximaal.

In onze visie gaat het om de essentie en zou een aanpak zo eenvoudig mogelijk moeten zijn. In de woorden van Da Vinci: ‘eenvoud is de ultieme verfijning’. Deze essentie betreft de beheersingsaspecten die los van methoden of best practices altijd doorslaggevend zijn voor het behalen van resultaat.

Minstens zo belangrijk is het besef dat het de mensen, met authentieke talenten en vaardigheden, zijn die het doen. Een belangrijke competentie die wij onderkennen is het elkaar kunnen en willen versterken door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.