Foutencultuur

Foutencultuur

Promi heeft meegewerkt aan een onderzoek voor een afstudeerscriptie, het onderzoek stond in het teken van: Foutencultuur binnen een Project Based Organization. Wij delen graag een korte samenvatting.

In 2019 is Promi benaderd door een studente van de Vrije Universiteit van Amsterdam en gevraagd deel te nemen aan een afstudeeronderzoek. Wij hebben hier met veel genoegen aan meegewerkt. Het onderzoek stond in het teken van: Foutencultuur binnen een Project Based Organization. De studente heeft inmiddels haar scriptie succesvol afgerond met medewerking van Promi en is nu afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Wat is een foutencultuur: Organisationele foutencultuur is de manier waarop organisaties met fouten omgaan, de benaderingen die de leden van de organisatie hebben ten aanzien van fouten en welk van die gedragingen door de organisatie wordt aangemoedigd of ontmoedigd. “In het kort komt de foutencultuur in een organisatie neer op de manier waarop er in organisaties gedacht wordt hoe met fouten het beste om te kunnen gaan en hoe er in organisaties daadwerkelijk met fouten wordt omgegaan.”

Waarom Promi hier in is geïnteresseerd: Het is van belang te onderzoeken hoe leiders in project Based Organizations de controle kunnen vergroten over de omgang van gemaakte fouten in een organisatie. Een hogere mate van controle op de werknemer heeft namelijk een positieve invloed op de groepseffectiviteit.

Inzichten verkregen door dit onderzoek welke Promi BV betreffen:

Er komt naar voren dat de cultuur die de bedrijfseigenaren van Promi uitdragen, is overgenomen en omarmd door haar werknemers. De cultuur die wordt uitgedragen is een cultuur gericht op kwaliteit, carrière ontwikkeling en leren. Deze cultuur kent een open communicatie en het kritisch stimuleren en leren van elkaar. De website vermeld o.a. dat de balans tussen werk en privé, maar ook het leren door te doen en de bereidheid om naar jezelf te (leren) kijken, wordt belangrijk gevonden door de bedrijfseigenaren. Uit de interviews komt naar voren dat deze cultuur ook omarmd wordt door de werknemers van Promi.

Het onderzoek toont ook aan dat het werk wat professionals van Promi BV uitdragen bij haar  klanten intern toegepast wordt. “Het introduceren van het SCRUM werken, zorgde ervoor dat werknemers fouten makkelijker openlijk communiceerden naar de leidinggevenden toe. Een respondent geeft hiervoor als verklarende factor dat emoties verlaagd werden, naarmate men al eerder over de fout gesproken had met collega’s. Dit openlijk delen van fouten werd mogelijk gemaakt bij het SCRUM werken en maakt het contact zoeken met de leidinggevenden toegankelijker. Ook biedt het SCRUM werken leermomenten voor werknemers, doordat er discussiemomenten zijn waarin men andermans verhaal aanhoort.”

De resultaten worden intern opgepakt, voor Promi een leerzaam onderzoek met bevredigende resultaten.

Over de auteur

sveenstra administrator

Geef een reactie